Percepció VisualPercepció Visual.

Per a José Antonio Marina del seu llibre Teoría de la inteligencia creadora comparteixo aquest pàrraf

“…Pues bien, cogemos de nuestro alrededor lo que nos interesa, porque nuestro ojo no es un ojo inocente sino que está dirigido en su mirar por nuestros deseos y proyectos.El ser humano se ha rebelado contra la limitación de sus sentidos y esto debería darnos que pensar. Hemos inventado instrumentos para ver lo invisible, lo minúsculo y lo lejano, lo oculto y lo fugaz. El microscopio, los rayos X, la ecografía, la resonancia magnética, el telescopio permiten contemplar lo nunca visto…”

“…J.Bruner, uno de los psicólogos más influyentes de los últimos decenios,tituló un estudio sobre la percepción con una frase sugerente: Beyond the information given. Más allá de la información dada. Así funciona la mirada inteligente: anticipa,previene,utiliza información sabida, reconoce, interpreta…

La optometria,(del grec ὄψ “ull” i μέτρον “mesura”) és la ciència encarregada de la cura primària de la salut visual, a través d’accions de prevenció, diagnòstic, tractament i  correcció de defectes refractius, acomodatius, musculars, visió binocular i percepció visual.

En primer lloc, la Percepció visual, es caracteritza principalment per les següents 7 habilitats:

  • Discriminació Visual
  • Memòria Visual
  • Relació visuo-espaial
  • Constància de Forma
  • Memòria sequencial
  • Figura-fons
  • Tancament Visual

Habilitats, que l’òptic optometrista té en plé coneixement i disposa dels tests per valorar i diagnosticar l’estat d’aquestes habilitats i en el cas que estiguin afectades recomenar el seu tractament mitjançant la terapia visual.

PERCEPCIÓ VISUAL:

És la capacitat d’interpretar o donar sentit al que estem veient. Inclou Reconeixement, Visió o Coneixement Intern e Interpretació dels nivells superiors del sistema nerviós central sobre que el que s’està veient. (Buktenica 1968)

DISCRIMINACIÓ VISUAL: 

És l’habilitat de la persona en trobar les característiques exactes entre dues formes, quan una d’elles es troba entre altres formes similars.  Signes asociats, Confusió de paraules similars, en les quals només canvia una lletra.Exemples,  (mano – mono).

MEMORIA VISUAL:

És l’habilitat de la persona en recordar de forma inmediata (després de 4-5 segons), totes les característiques de les formes o objectes observats. I tenir la capacitat de trobar aquesta forma o objecte entre altres similars.

RELACIÓ VISUO- ESPAIAL:  

Relaciona la visió i l’espai tridimensional. És l’habilitat de determinar respecte l’orientació o configuració d’uns objectes o formes iguals peró en diferent orientació. El reconeixement de la les lletres d o b. La configuració de les lletres és igual, peró l’orientació ens dóna un significat o un altre segons l’orientació  d (lletra de, amb orientació esquerra) i b (lletra bé, amb orientació dreta).

CONSTANCIA DE FORMA:

És l’habilitat de reconèixer una mateixa forma, independentment del tamany i l’orientació d’aquesta, i que es trobi entre altres formes. De la mateixa manera que reconèixem uns pantalons, siguin llargs, curts, talles i colors diferents, dissenys,..Podem tenir problemes en el pas de lletra lligada a lletra  d’imprempta, és la dificultat de reconèixer el mateix símbol escrit en diferent forma.

MEMORIA SEQÜENCIAL:

És l’habilitat de la persona per recordar una sèrie de formes en sèrie després de l’observació inmediata en 4-5 segons). S’utilitza per ordenar lletres (l’abecedari) o delletrajar paraules.

FIGURA-FONS:

És l’habilitat de la persona en percebre una forma o objecte visual, i trobar-la entre una superfície difosa. Com l’expresió trobar una agulla en un paller. La localització d’una paraula concreta en una frase o buscar una frase excate en un pàrraf, trobar Wally (un personatge, amb unes característiques determinades barrejat entre altres personatges).

TANCAMENT VISUAL:

És l’habilitat de la persona que té per determinar, d’entre unes quantes formes o objectes incomplerts, arribar a reconèixer la forma complerta. La construcció d’un trencaclosques o puzzle (tenim unes quantes peces cada una amb característiques similars, que en conjunt formen una figura completa). Ens ajuda a entendre el que llegim o extreure’n conclusions lògiques.

Aquesta és una visió- introducció general de la percepció visual, pretén encetar el blog temàtic, des de la vertent pràcticament visual i la relació amb la psicologia i la pedagogia.

Finalment, Espero les vostres aportacions i les vostres experiencies…

bibliografia: Morrison F. Gardner. Manual Test of Visual – Perceptual Skills ;Keith Edwards i Richard Llewellyn. Optometria;José Antonio Marina. Teoría de la inteligencia creadora .

Edo Òptics WhatsApp
WhatsApp