Condicions generals

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web titularitat de SÍLVIA EDO LLOBET, d’ara endavant, EDO ÒPTICS, amb CIF 34740860G i domicili a C/ Alt, 22; 43700 El Vendrell (Tarragona) España

Els usuaris que realitzin compres a EDO ÒPTICS accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de la nostra web.

EDO ÒPTICS es reserva el dret a modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes els majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

PROCEDIMENT DE COMPRA:

1) ESCULL: Tries el producte o servei desitjat, cliques sobre ell i apareix una descripció detallada del producte i el seu preu (IVA inclòs).

2) COMPRA: Seguir els passos de pagament segons el mètode que s’hagi triat.

3) CONFIRMACIÓ: Al finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant tots els detalls de la comanda. Si l’usuari detecta algun error referent a les seves dades facilitades o a la comanda, ho haurà de notificar immediatament per poder procedir a corregir l’error.

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web són amb IVA inclòs. No obstant això, l’usuari podrà veure el desglossament del preu i l’IVA abans de finalitzar la comanda.

EDO ÒPTICS es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta Bancària:

El client pot triar el pagament mitjançant targeta bancària, en la fase de pagament de la comanda.

S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, EDO ÒPTICS podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

Pagament per transferència bancària:

Si tria aquesta opció, haurà de realitzar una transferència bancària al nostre compte per l’import total de la comanda (la suma total apareixerà en la seva pantalla abans de confirmar la seva compra).

Les despeses de transferència seran a càrrec de l’ordenant.

El lliurament de la comanda es tramitarà quan EDO ÒPTICS tingui confirmada la recepció del pagament en el seu compte bancari, no servint l’enviament del justificant de la transferència realitzada.

Les comandes s’aniran tramitant en estricte ordre de recepció i comprovació del pagament.

En la transferència s’haurà d’indicar el nom de la persona o entitat a la qual es facturarà la comanda i el número d’aquesta comanda / o referència de la compra; a més d’assenyalar com a beneficiari de la mateixa a SÍLVIA EDO LLOBET.

Entitat: BBVA

Compte: ES3201822968590101505771

Beneficiari: SÍLVIA EDO LLOBET

Referència: Nombre de comanda i nom de qui compra

Un cop realitzada la comanda, se li enviarà un email de confirmació amb el detall de la comanda i el número de compte on realitzar la transferència. Si en el transcurs de 7 dies EDO ÒPTICS no té constància del pagament, es procedirà a l’anul·lació de la comanda.

Pagament per Bizum:

L’usuari haurà d’agregar als seus contactes el telèfon 635 614 850 i mitjançant l’app del seu banc seleccionar “enviar diners per Bizum”. A continuació, haurà de realitzar l’enviament al nostre telèfon per l’import total de la comanda (especificant el nombre de la comanda i el nom del qui compra).

Despeses d’enviament i terminis de lliurament

Les entregues es faran de dilluns a divendres. Els terminis d’entrega seran de 48 a 72 hores en productes en estoc, sense incloure dissabtes, diumenges i festius nacionals o locals. La resta de productes que no estiguin en estoc, un cop realitzada la comanda s’informarà del termini d’entrega estimat, que pot ser fins a 15 dies hàbils. En el cas que el proveïdor estigui fabricant les unitats de producte, el termini d’entrega pot allargar-se fins a 2 mesos. De tota manera un cop rebuda la comanda s’informa al client via e-mail o per telèfon.

Les comandes rebudes a partir de les 14:00 o en dies festius, seran tramitades el primer dia laborable següent.

L’usuari pot escollir tramitar la recollida i lliurament de la comanda en la nostra botiga presencial al C/ Alt, 22, 43700 El Vendrell (Tarragona) España o bé a través d’una empresa de missatgeria.

Empresa de missatgeria

Totes les comandes enviades a la Península i Balears, inclouran un càrrec per despeses d’enviament que serà indicat segons destinació.

Un cop la comanda surti de les instal·lacions d’EDO òptics, se li enviarà un email confirmant l’enviament i facilitant-li un nombre de seguiment per realitzar el seguiment de l’estat de la comanda a través de la seva pàgina web.

El lliurament de les comandes es realitza a través de l’empresa de transport, en l’adreça indicada pel client al moment de realitzar la comanda.

Despeses de l’enviament:

Espanya (Península)

 • 6€ (21% IVA inclòs) fins a 5Kg
 • 8€ (21% IVA inclòs) fins a 20Kg

Espanya (Balears)

 • 8€ (21% IVA inclòs) fins a 5Kg
 • 23€ (21% IVA inclòs) fins a 20Kg

Portugal i Europa

 • 7€ (21% IVA inclòs) fins a 5Kg
 • 12€ (21% IVA inclòs) fins a 20Kg
 • Enviament gratuït en comandes mínimes de 60€ a la Península

Si al moment de la recollida/lliurament vostè no es trobés present en l’adreça indicada, la companyia de transports, si fos possible, podria deixar un avís per a què l’usurari pugui contactar amb ells i concertar nova data i hora de lliurament.

Recepció de la comanda

Si al moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de consignar-ho en l’albarà de lliurament i comunicar-ho a mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça en el termini més breu possible des de la recepció de la comanda i mai superior a 7 dies hàbils des de la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. (Veure apartat “DEVOLUCIONS I CANVIS”).

Recollida al nostre local

EDO ÒPTICS posa a la disposició de tots els seus clients la possibilitat de recollir la seva comanda en la nostra botiga física amb l’objectiu d’estalviar-se els costos de l’enviament. Per a això haurà de realitzar i pagar la comanda prèviament a través de la web i seleccionar la forma d’enviament “Recollir a botiga física”.

A l’adreça C/ Alt,22; 43700 El Vendrell (Tarragona) España

Li enviarem un correu electrònic quan estigui disponible el producte perquè pugui passar a recollir-ho.

El nostre catàleg d’ulleres mostrarà les diferents muntures disponibles per comprar online, i mostrarà el preu de la muntura sense incloure cap tipus de correcció òptica.

Si voleu graduar qualsevol de les ulleres del nostre catàleg, des de la botiga online podeu reservar el model que us agradi i concertar cita per fer una control visual, fer el centratge i fer-vos un pressupost adequat a les vostres necessitats en la nostra botiga física.

Garantia

Tots els productes oferts en la nostra pàgina web disposen d’una garantia de dos anys a partir de la data de lliurament per defecte de fabricació i segons l’establert en la legislació vigent. Determinades peces o productes poden tenir un termini de garantia superior segons el fabricant; en aquest cas s’indicarà en les característiques del producte.

La garantia no cobrirà aquells danys o desperfectes causats per un mal ús, incorrecta manipulació o els derivats de l’ús ordinari de l’objecte.

Departament d’atenció al client

Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

 • Al número de telèfon +34 977 662 946 o +34 635 614 850

 • Per correu electrònic info@edooptics.com

 • Per correu ordinari a C/ Alt, 22; 43700 El Vendrell (Tarragona) España

Resolució de conflictes en línia

En compliment d’allò establert a l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, li informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis online posada a disposició per la Comissió Europea, disponible a:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage i a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

Devolucions y canvis; dret de desistiment

Devolució

Si per qualsevol motiu no queda satisfet (simplement el producte no és el que esperava o no li agrada) i sobretot també en el cas de productes defectuosos, procedirem a la devolució dels diners. Si ho desitja, també podrà canviar el seu article per un altre. No s’admetran devolucions parcials de producte. El comprador es farà càrrec dels costos logístics de la devolució.

No s’admetran devolucions en els següents casos:

 • el producte es troba malaurat

 • el producte no està complet, falten accessoris o es troba manipulat i/o trencat

 • falten accessoris o instruccions o qualsevol altra documentació

 • ha transcorregut el termini establert a aquest efecte

 • no s’aporta el justificant de compra o factura

El reemborsament es realitzarà una vegada rebem el producte i verifiquem que es troba en perfecte estat (excepte els casos de productes defectuosos o danyats durant el transport de lliurament al client) i mai en termini superior a 30 dies.

El reemborsament es realitzarà en la modalitat de pagament triada.

Desistiment

Termini

El consumidor i usuari tindrà dret a realitzar la devolució o desistir del contracte, sense haver d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran a compte del consumidor.

La persona consumidora ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de 14 dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment).

Aquest termini comença a computar-se a partir de l’endemà de la celebració del contracte en el cas dels contractes de serveis, i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda.

Ho podrà comunicar mitjançant el nostre formulari de dret de desistiment o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, dins d’aquest termini. En cas contrari li recordem que la càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i usuari.

Costos

Els costos del transport de la devolució seran a càrrec del comprador, excepte en el cas que el producte sigui defectuós, o hagi arribat en mal estat per danys soferts durant el seu transport.

Retorn dels diners

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem els diners si escau cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que present una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s’admetrà cap canvi o devolució.

Excepcions del dret de desistiment

No es podrà desistir del contracte en els següents suposats, entre uns altres (article 103 Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut retirats els precintes després del lliurament.

Formulari de desistiment

A completar i enviar signat conjuntament amb els productes a retornar a: C/ Alt, 22; 43700 El Vendrell (Tarragona) España o a info@edooptics.com

Realitzo devolució dels següents productes exercitant el meu dret de desistiment:

________________________________________________

Data de compra:

____/____________/_______

Data de recepció dels productes:

____/____________/_______

Nom del client:

________________________________________________

Adreça del client:

________________________________________________

Dades de contacte (telèfon o e-mail):

________________________________________________

Data: ________________

Signatura del client: ________________

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de SÍLVIA EDO LLOBET, amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a especificant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o bé per correu ordinari a C/ Alt, 22; 43700 El Vendrell (Tarragona) España. L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè SÍLVIA EDO LLOBET pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i llocs al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que SÍLVIA EDO LLOBET presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en EDO ÒPTICS, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de Tarragona, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.

Edo Òptics WhatsApp
WhatsApp