El funcionament del ulls

El moment que estem vivint i amb les diferents activitats proposades #JoEmQuedoaCasa hem de ser especialment curosos amb el nostre cos, la nostra salut i en especial els nostres ulls. Ja abans del confinament, i amb les dades de l’OMS del fet que l’any 2050 es preveu que la meitat de la població mundial sigui miop, els òptics optometristes alertaven de l’augment de miopia, sobretot a l’edat infantil i de l’adolescència, causada per l’ús en excés i els mals hàbits visuals que s’adquireixen quan estem utilitzant les noves tecnologies (tauletes, mòbils…) i utilitzar en excés la visió propera.

Cal tenir en compte que els nostres ulls funcionen similar a una càmera fotogràfica o de vídeo, constantment estan enfocant i desenfocant en funció de la distancia i l’objecte que volem fotografiar a o filmar, aquest enfocament i desenfocament en els nostres ulls es realitza mitjançant els músculs intrínsecs que són molt petits i finets i s’originen i s’insereixen dins del globus ocular per moure les estructures de dins dels ulls, tals com l’iris (qui regula la quantitat de llum que entra a l’ull travessa el cristal·lí per arribar a la retina) i el cristal·lí (és una lent convexa que facilita l’enfocament i l’acomodació en funció de el lluny o a prop que estigui l’objecte que mirem).

També cal tenir present, que la càmera o el vídeo el movem nosaltres cap al lloc on estigui situat l’objecte a fotografiar o filmar, independentment de si en el moment de localitzar-lo i enquadrar-lo en el camp visual està enfocat o desenfocat. En aquest cas parlem que en la visió, hi ha un procés previ de moviment dels nostres ulls cap allà on volem veure, aquest moviment es realitza gràcies als 6 músculs extrínsecs dels ulls que el sostenten i que s’originen fora del globus ocular per inserir-se en la superfície externa que s’anomena escleròtica. Aquest fet permet que músculs que tenen la peculiaritat de ser els músculs esquelètics del cos que es contrauen amb major rapidesa i estan subjectes a un control més precís permetin als ulls a moure’s amb precisió de dreta a esquerra, d’alt baix, en diagonal, en rotació sobre el seu eix (en forma circular), convergint i divergint…

Hàbits d’higiene visual i postural

El to i la motilitat dels músculs del sistema visual formen part del sistema muscular del cos, que a la vegada està regulat pel sistema nerviós que a través dels impulsos nerviosos regula les activitats corporals produint respostes en forma de contraccions musculars o secrecions glandulars. Per aquest motiu, qualsevol modificació en el nostre dia a dia, qualsevol canvi d’activitat tant en excés com en defecte, i sobretot si no l’ajustem a uns adequats hàbits d’higiene visual, postural… amb el temps ens poden produir molèsties i canvis físics que contribueixin a una disminució de la visió sobretot quan mirem de lluny després del treball prolongat en visió propera. Per sort, les condicions actuals de quedar-nos a casa, són poc comparables a les situacions i les modificacions físiques que viuen els astronautes quan viatgen a l’espai , on ells viuen durant molt de temps en un espai molt més petit i reduit que el que nosaltres estem visquent a casa. En qualsevol dels casos, cal primer de tot ser respectuosos amb el nostre propi cos, i exigir-nos aplicar de forma més estricte i pautada uns bons hàbits d’higiene visual, postural, nutricional… el hàbits que recomanem que s’apliquin de forma rutinaria són:

1- La regla del 20-20-20 (cada 20 minuts que els nostres ulls estan mirant a distància propera – descansar 20 segons – i mirar el lluny possible i si podeu mirar a l’exterior, millor).

2- En la mesura que sigui possible disminuir el temps de treball d’aprop i fer activitats que no requereixin un esforç muscular constant.

3- Controlar la il·luminació de la sala on estigueu fent l’activitat visual, i parpellejar o instil·lar llàgrimes artificials sovint per evitar la sequedat ocular provocada per la disminució del parpelleig.

4-També és adequat fer exercicis d’estirament del cos, fer respiracions i beure aigua perquè els músculs tinguin l’oxigen necessari perquè puguin treballar sense sobreesforç.

5- Evitar al màxim l’us de dispositius mòbils totalment a les fosques i abans d’anar a dormir.

Altres coses a tenir en compte

Vull fer una especial menció, al fet, que el sistema nerviós en regular les tensions musculars, qualsevol situació d’estrès, tensió emocional… pot contribuir indirectament a què els músculs no puguin exercir lliurement la contracció i la relaxació necessària per a un adequat funcionament i en aquest cas estiguin condicionant les tensions musculars del cos i també dels ulls.

Si les molesties persisteixen, és important sol.licitar una cita amb el teu òptic optometrista de confiança, per confirmar que les queixes visuals i la disminució de visió sigui una manifestació del Síndrome Visual Informàtica (SVI) o no.

Sílvia Edo, òptica optometrista

Bibliografia. Tortora, Gerard J. Derrickson, Bryan (2008). Introducción al Cuerpo Humano. 7ª edición. Madrid: Editorial Medica Panamericana